HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
29 Tháng Tám, 2019
GỖ NHỰA LÀ GÌ
NHỰA GỖ LÀ GÌ?
29 Tháng Tám, 2019
Hiển thị tất cả

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

Hệ thống quản lý môi trường chứng minh cam kết của doanh nghiệp trong việc giảm lượng rác thải và tái chế. ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn chung thực tế đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn được công nhận bởi UKAS – Hoa Kỳ theo hướng dẫn của IAF diễn đàn các tổ chức công nhận thế giới.

 

Iso 14001

Hệ thống này đưa ra cho các tổ chức một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và ứng phó với các điều kiện môi trường biến đổi. Nhầm cân bằng với các nhu cầu về kinh tế – xã hội. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho phép một tổ chức đạt được các kết quả dự kiến đặt ra đối với hệ thống quản lý môi trường của mình.

Tạo ra các lựa chọn để đóng góp vào sự phát triển bền vững bằng cách:

– Bảo vệ môi trường nhờ ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ các tác động xấu cho môi trường.

– Giảm nhẹ những tác động bất lợi tiềm ẩn của các điều kiện môi trường đối với tổ chức.

– Hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ sự phù hợp.

– Nâng cao kết quả thực hiện môi trường.

– Đạt được lợi ích về tài chính và hoạt động từ việc thực hiện các giải pháp thân thiện với môi trường nhằm củng cố vị thế trên thị trường của tổ chức.

TỔNG KHO NHỰA GỖ

  • Địa chỉ: 29 Quán Tre, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0286 274 9699
  • Email: info@tongkhonhuago.vn

Nguồn:

  1. “Characterization of interfacial stress transfer ability in acetylation-treated wood fibre composites using X-ray microtomography”. Industrial Crops and Products95: 43–49. doi:10.1016/j.indcrop.2016.10.009ISSN 0926-6690.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *