HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
29 Tháng Tám, 2019
NHỰA GỖ LÀ GÌ?
29 Tháng Tám, 2019
Hiển thị tất cả

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

Hệ thống quản lý môi trường chứng minh cam kết của doanh nghiệp trong việc giảm lượng rác thải và tái chế các loại nguyên vật liệu. ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn chung thực tế đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn được công nhận bởi UKAS – Hoa Kỳ theo hướng dẫn của IAF diễn đàn các tổ chức công nhận thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *